Uzależnienia - Wzdół - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Uzależnienia - Wzdół

Punkt konsultacyjny

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ WE WZDOLE

Specjalista psychoterapii Maria Orlińska prowadzi spotkania motywująco-wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu i członków ich rodzin oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Spotkania odbywają się w  każdy czwartek w godzinch od 1500 do 1800 w budynku Ośrodka Zdrowia we Wzdole Rządowym, gmina Bodzentyn
tel. +48 41 312 02 06

Zadania Punktu:
  • motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii osób współuzależnionych,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji  poszczególnych   służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla  rodziny.

Spotkania i konsultacje świadczone są  bezpłatnie, uczestnikom gwarantowana jest dyskrecja i anonimowość.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego