Uzależnienia - Bodzentyn - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Uzależnienia - Bodzentyn

Punkt konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W BODZENTYNIE

Specjalista terapii uzależnień Joanna Skrzyniarz prowadzi zajęcia profilaktyczno-motywująco-edukacyjne dla osób uzależnionych

i członków ich rodzin.
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinch od 9:00 do 12:00
w budynku Gimnazjum w Bodzentynie

ul. Wolności 6
26 – 010 Bodzentyn

Zadania Punktu:
  • motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii osób współuzależnionych,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego