Terminy składania wniosków - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Terminy składania wniosków

Świadczenia rodzinne

I. Świadczenia rodzinne  
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się , począwszy od miesiąca, w którym wpłynął  wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego . 

Terminy składania  wniosków na świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym
 
Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 września bieżącego roku. 

1) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za listopad następuje do dnia 30 listopada.

2) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za listopad następuje do dnia 31 grudnia.

II. Fundusz alimentacyjny
 
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Terminy składania  wniosków o ustalenie prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  w nowym okresie zasiłkowym
 
Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia bieżącego  roku.
 

1) W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiąc październik  następuje do dnia 31 października.

 

2) W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 01 września do    31 października , ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiąc październik  następuje do dnia  30 listopada. 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego