Terminy wypłat - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Terminy wypłat

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne bądź fundusz alimentacyjny.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

TERMINY WYPŁAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE NA LISTĘ GOTÓWKOWĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BODZENTYNIE

  • dla osób, których nazwiska zaczynają się na literę A, B, C, D, E świadczenia rodzinne  wypłacane będą w dniach 17-19 każdego miesiąca
  • dla osób, których nazwiska zaczynają się na literę F, G, H, I, J świadczenia rodzinne  wypłacane będą w dniach 20-22 każdego miesiąca
  • dla osób, których nazwiska zaczynają się na literę K, L, Ł, M, N świadczenia rodzinne wypłacane będą w dniach 23-25 każdego miesiąca
  • dla osób, których nazwiska zaczynają się na literę O, P, R, S, T świadczenia rodzinne  wypłacane będą w dniach 26-28 każdego miesiąca
  • dla osób, których nazwiska zaczynają się na literę U, W, Z, Ż świadczenia rodzinne wypłacane będą w dniach 29-31 każdego miesiąca

Terminy wypłat dla osób pobierających świadczenia  rodzinne na konto bankowe

Świadczenie rodzinne wypłacane będą do 30 dnia każdego miesiąca na wskazany numer konta (jeżeli termin wypłaty świadczeń wypada w dni świąteczne to wypłata następuje w kolejny dzień roboczy).
 
Terminy wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego  określone są w załączniku do każdej decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego