Sondaż rynku - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sondaż rynku

POKL > 2011
 
 

SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.09/2011
(Szafka)

Pobierz zapytanie *.pdf


Data ogłoszenia
16 maja 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
25 maja 2011 r., godz. 15.00

SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.08/2011
(Sprzęt komputerowy)

Pobierz zapytanie *.pdf


Data ogłoszenia
16 maja 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
25 maja 2011 r., godz. 15.00

  Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie uprzejmie informuje, iż wydłużony zostaje termin składania ofert na przeprowadzenie 72 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 18 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. "AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN", realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 zgodnie z warunkami przedstawionymi w zapytaniu-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.07/2011..
 
Wydłużenie terminu składania ofert spowodowane zostało zbyt późnym terminem wpływu zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.07/2011 do poszczególnych Wykonawców, do których imiennie Zamawiający zwrócił się z niniejszym zapytaniem-sondażem rynku.

Data ogłoszenia
12 maja 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
20 maja 2011 r., godz. 14.00

SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.07/2011
(Konsultacje psychologiczne)
Z uwagi na fakt, iż w terminie wskazanym w prowdzonym postępowaniu Nr MGOPS-POKL.07/2011 dot. indywidualnych konsultacji psychologicznych nie uzyskano żadnej oferty na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06 maja 2011 r."

Pobierz zapytanie *.pdf


SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.07/2011
(Konsultacje psychologiczne)

Pobierz zapytanie *.pdf


Data ogłoszenia
27 kwietnia 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
06 maja 2011 r., godz. 15.00

Data ogłoszenia
12 kwietnia 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
20 kwietnia 2011 r., godz. 15.00

SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.05/2011
(Tonery)

Pobierz zapytanie *.pdf


Data ogłoszenia
06 kwietnia 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
15 kwietnia 2011 r., godz. 15.00

SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.04/2011
(Catering)

Pobierz zapytanie *.pdf


Data ogłoszenia
29 marca 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
06 kwietnia 2011 r., godz. 15.00

SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.03/2011
(Doradztwo zawodowe)

Pobierz zapytanie *.pdf


USZCZEGÓŁOWIENIE DO
SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.03/2011
(Doradztwo zawodowe)

Pobierz USZCZEGÓŁOWIENIE *.pdf


Data ogłoszenia
28 marca 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
05 kwietnia 2011 r., godz. 15.00

SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.02/2011
(Wydruk plakatów i ulotek)

Pobierz zapytanie *.pdf


Data ogłoszenia
22 marca 2011 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
31 marca 2011 r., godz. 15.00

SONDAŻ RYNKU NR MGOPS-POKL.01/2011
(Administracja stroną WWW)

Pobierz zapytanie *.pdf


Sondaż rynku Nr MGOPS-POKL.01/2011 przeprowadzony został w roku 2010 z powodu potrzeby określenia miesięcznego kosztu administracji strony oraz wyłonienia oferenta, który zrealizuje usługę administracji strony www.mgopsbodzentyn.pl w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku.

Data ogłoszenia
29 listopada 2010 r.

Data przyjmowania zgłoszeń
08 grudnia 2010 r., godz. 15.00

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego