Rozstrzygnięcia - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozstrzygnięcia

POKL > 2009

Rozstrzygnięcie sondażu rynku Nr MGOPS-POKL/05/2009 dotyczącego realizacji usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozstrzygnięcie sondażu rynku Nr MGOPS-POKL/06/2009 zakup i dostawa sprzętu i urządzeń w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozstrzygnięcie sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.07/2009 dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Warsztaty z doradcą zawodowym” lub nazwie zbliżonej oraz organizacji i przeprowadzenia grupowego wsparcia psychologicznego dla 17 uczestników projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozstrzygnięcie sondażu rynku Nr MGOPS-POKL/08/2009 dotyczącego realizacji usługi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozstrzygnięcie sondażu rynku Nr MGOPS-POKL/09/2009 promocja projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie opracowania graficznego plakatu i ulotki informacyjnej, wydruku plakatu i ulotki informacyjnej oraz wykonania gadżetów promocyjnych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego