Rozstrzygnięcia - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozstrzygnięcia

POKL > 2010
 
 
 

Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.05/2010, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia 20-godzinnych warsztatów wizażu, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku w miejscu pracy dla 13 uczestniczek i 3 uczestników projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” wraz z doborem oraz wykonaniem u każdej z osób fryzury dostosowanej do indywidualnej palety barw, kształtu twarzy i głowy.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.05/2010, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego: szafy na dokumenty.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.03/2010, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego:

  • wykonania 30 szt. długopisów promocyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu, z logo Unii Europejskiej/Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Kapitał Ludzki, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułem projektu: „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJAW GMINIE BODZENTYN”


  • wykonania 30 szt. teczek biurowych dla uczestników/uczestniczek projektu, z logo Unii Europejskiej/Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Kapitał Ludzki, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułem projektu: „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJAW GMINIE BODZENTYN”


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.03/2010, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego: komputera oraz aparatu fotograficznego z kamerą.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.02/2010, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego opracowania graficznego oraz wydruku plakatu i ulotki informacyjnej do projektu systemowego pn. „AKTWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.01/2010, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego administracji stroną WWW Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, w tym projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego