Rozstrzygnięcia - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozstrzygnięcia

POKL > 2011
 
 

Bodzentyn, dn. 27 maja 2011r.

Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.09/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego sprzedaży i dostawy do siedziby Zamawiającego szafki pod drukarkę o wymiarach wymienionych w zapytaniu – sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.09/2011

W wyniku przeprowadzonego sondażu rynku Nr MGOPS-POK.09/2011wyłoniono Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Niniejszym Wykonawcą jest firma PESPO KORONA Office z siedzibą w Kielcach, z którą zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.Bodzentyn, dn. 27 maja 2011r.

Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.08/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego sprzedaży i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu, urządzeń oraz oprogramowania o przykładowych parametrach wymienionych w zapytaniu – sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.08/2011

W wyniku przeprowadzonego sondażu rynku Nr MGOPS-POK.08/2011 do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:
KWANT S. C., Z. Skoczylas i K. Sowa, Al. Solidarności 15a, Kielce
REMA Emanuela Woźniak, ul. Niska 3, Starachowice
spośród których najkorzystniejszą cenowo okazała się być oferta z firmy KWANT S. C. z siedzibą w Kielcach. Firmie tej udzielone zostanie zamówienie.

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3. Bodzentyn, dnia 07.06. 2011 r.Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, informuje, że zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu na „Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. AKTYWNY START – AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN postępowania MGOPS-POKL.01/2011.

>>Pobierz zawiadomienie<<

Bodzentyn, dn. 23 maja 2011r.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.07/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego przeprowadzenia 72 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 18 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” (po 4 godziny dla każdego/-ej uczestnika/uczestniczki).


W wyniku przeprowadzonego postępowania Nr MGOPS-POKL.07/2011 wybrany został Wykonawca, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 18 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”.

Na zapytanie-sondaż rynku Nr MGOPS-POKL.07/2011 odpowiedziało, w trzecim terminie przewidzianym na złożenie ofert, 3 Wykonawców:
1. Pro-Inspiracja Rafał Graczkowski, Kielce
2. Pracownia Psychologii Pracy ZPHU ANTER Andrzej Daniel, Starachowice
3. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimSpośród w/w Wykonawców, najbardziej konkurencyjne okazało się Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację zamówienia.
Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.


Bodzentyn, dn. 26 kwietnia 2011r.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.06/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego sprzedaży i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych.


W wyniku przeprowadzonego postępowania Nr MGOPS-POKL.06/2011 wybrany został Wykonawca, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych.


Na zapytanie-sondaż rynku Nr MGOPS-POKL.06/2011 odpowiedziało 3 Wykonawców:
1. Konkret Plus Leszek Ozioro, Kielce
2. Lyreco Polska, Komorów
3. FHU TO-MASZ, Skarżysko-Kamienna
Spośród w/w Wykonawców, najbardziej konkurencyjna okazała się firma Konkret Plus Leszek Ozioro z siedzibą w Kielcach.

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację zamówienia.Stronami umowy są:
Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn. Wykonawca: Konkret Plus Leszek Ozioro, Kielce
Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.


Bodzentyn, dn. 26 kwietnia 2011r.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.05/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. "AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN", Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego sprzedaży i dostarczenia do siedziby Zamawiającego tonerów wskazanych

w zapytaniu-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.05/2011

W wyniku przeprowadzonego postępowania Nr MGOPS-POKL.05/2011 wybrany został Wykonawca, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tonerów wskazanych w zapytaniu-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.05/2011

Na zapytanie-sondaż rynku Nr MGOPS-POKL.05/2011 odpowiedziało 4 Wykonawców:
1. REMA Emanuela Woźniak, Starachowice
2. Konkret Plus Leszek Ozioro, Kielce
3. Wizart Meritum, Jasło
4. Lyreco Polska, Komorów
Spośród w/w Wykonawców, najbardziej konkurencyjna okazała się firma Konkret Plus Leszek Ozioro z siedzibą w Kielcach.
Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację zamówienia.

Stronami umowy są:
Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn.
Wykonawca: Konkret Plus Leszek Ozioro, Kielce

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

Bodzentyn, dn. 11 kwietnia 2011r.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.04/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego organizacji cateringu na grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”


W wyniku przeprowadzonego sondażu rynku dotyczącego organizacji cateringu na grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, wybrano oferenta, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za realizację przedmiotu zamówienia i z którym podpisana zostanie umowa.

Stronami umowy są:
Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn.
Wykonawca:
Kawiarnia „Mała Czarna” z siedzibą w Bodzentynie.

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

 

Bodzentyn, dn. 11 kwietnia 2011r.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.03/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego przeprowadzenia 72 godzin wsparcia indywidualnego dla 18 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn/ „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” (po 4 godziny dla każdego/-ej uczestnika/uczestniczki) oraz 16 godzin wsparcia grupowego (po 8 godzin dla dwóch grup 9-osobowych) w zakresie doradztwa zawodowego


W wyniku przeprowadzonego sondażu rynku dotyczącego przeprowadzenia 72 godzin wsparcia indywidualnego dla 18 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn/ „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” (po 4 godziny dla każdego/-ej uczestnika/uczestniczki) oraz 16 godzin wsparcia grupowego (po 8 godzin dla dwóch grup 9-osobowych) w zakresie doradztwa zawodowego, wybrano oferenta, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za realizację przedmiotu zamówienia i z którym podpisana zostanie umowa.

Stronami umowy są:
Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn.
Wykonawca:
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.


Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

Bodzentyn, dn. 11 kwietnia 2011r.


Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.02/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego wydruku 30 szt. plakatów oraz 70 szt. ulotek informacyjnych do projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”


W wyniku przeprowadzonego sondażu rynku dotyczącego wydruku 30 szt. plakatów oraz 70 szt. ulotek informacyjnych do projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” zgodnie ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.02/2011, wybrano oferenta, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za realizację zamówienia i z którym podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Stronami umowy są:
Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn.
Wykonawca:
Atlas Studio Robert Kantor.
Termin wykonania zamówienia:
30 kwietnia 2011r.

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

Bodzentyn, dn. 09 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie zapytania-sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.01/2011, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego administracji stroną internetową umieszczoną na płatnym serwerze i komercyjnej domenie mgopsbodzentyn.pl w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”


W wyniku przeprowadzonego sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.01/2011 wybrano Wykonawcę, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za realizację przedmiotu zamówienia i z którym podpisana zostanie umowa.

Stronami umowy są:
Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn.
Wykonawca: Tomasz Łuczyński, informatyk.

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego