Rekrutacja - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

POKL > 2009
 

Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie uprzejmie informuje, iż w wyniku weryfikacji  formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie systemowym pn. "AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, a także w wyniku oceny spełnienia warunków określonych w regulaminie rekrutacji, do udziału w projekcie zakwalifikowano 17 osób z Gminy Bodzentyn, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne.

    Lista niniejszych osób dostępna jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego