Regulaminy - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulaminy

POKL > 2010
 

REGULAMIN REKRUTACJI

DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”
realizowanego przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”,
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”REGULAMIN PROJEKTU SYSTEMOWEGO
pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”
realizowanego przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”,
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego