Przydatne druki - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przydatne druki

Aktualności
 
 
 
 
 
 

Pobierz plik

 • Oświadczenia członków rodziny o dochodach

 

 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

 

 • Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

 

 • Podanie o pomoc

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia dziecka

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń do funduszu alimentacyjnego

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 

 • Wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi

 

 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla dziecka poniżej 16 roku życia

 

 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do powiatowego zespołu o stopniu niepełnosprawności

 

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dotyczącego osób powyżej 16 roku życia

 

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dotyczy osób do 16 roku życia

 

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do orzeczenia o niepełnosprawności

 

 • Zaświadczenie o pozostawianiu kobiety pod opieką medyczna w okresie ciąży

 

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów rentowych z ZUS

 

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia do celów rentowych z KRUS

 

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów netto do celów pomocy społecznej

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego