Podsumowanie projektu - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podsumowanie projektu

POKL > 2009

„AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”


W 2009 roku Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizowała projekt systemowy pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet projektu „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” wyniósł 196PLN. Na realizacje projektu przyznane zostały środki finansowe w kwocie 175PLN co stanowi 89,5% całkowitego budżetu. 10,5% wartości projektu, tj. 20PLN stanowiło wkład własny Gminy.

Podstawowym założeniem projektu stało się podniesienie aktywności zawodowej 17 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkujących Gminę Bodzentyn i korzystających ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, poprzez rozwój form aktywnej integracji a także upowszechnianie pracy socjalnej.
Uczestnicy projektu, w ramach oferowanego wsparcia, uczestniczyli w 8 wybranych przez siebie kursach zawodowych, w tym:

  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 4 osoby

  • Kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci – 4 osoby

  • Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci – 1 osoba

  • Kelner-barman – 4 osoby

  • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 1 osoba

  • Spawanie metodą MIG-MAG – 1 osoba

  • Pracownik działu kadr – profesjonalna obsługa biura – 1 osoba

  • Pilarz-drwal – 1 osoba


Kursy pozwoliły beneficjentom nabyć nowe, bądź zwiększyć niedostateczne na rynku pracy, kwalifikacje zawodowe. Organizację kursów zawodowych, po przeprowadzonych uprzednio negocjacjach z wolnej ręki, powierzono Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ z siedzibą w Starachowicach oraz Kieleckiemu Centrum Kształcenia „Budowlanka” Sp. z o.o. Ogólna wartość finansowa zorganizowanych i przeprowadzonych kursów wyniosła 37PLN. Uczestnicy kursów w ramach poniesionych środków mieli zapewnione materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, transport lub zwrot kosztów dojazdu.

W ramach projektu „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” 7 osób miało możliwość wzięcia udziału w kursie prawa jazdy kat. B. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne zostały przeprowadzone przez Szkołę Jazdy ENIGMA z siedzibą w Kielcach. Wartość kursu wyniosła 11PLN.

W trakcie realizacji kontraktów socjalnych przewidziano też wsparcie dla uczestników projektu w postaci organizacji warsztatów umiejętności społecznych mających na celu m.in. podniesienie samooceny, zwiększenie asertywności, wzmocnienie umiejętności społecznych wymaganych na rynku pracy, naukę skutecznej autoprezentacji. Uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w indywidualnym wsparciu psychologicznym. Warsztaty umiejętności społecznych, w tym spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem odbywały się na, specjalnie w tym celu udostępnionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Pana Stanisława Marka Kraka, sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bodzentyn. Usługę przeprowadzenia w/w warsztatów, w wyniku przeprowadzonego uprzednio sondażu rynku oraz negocjacji z wolnej ręki, powierzono Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach. W ramach usługi zapewniono uczestnikom warsztatów materiały szkoleniowe, słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek w przypadku zajęć prowadzonych powyżej 4 godzin. Ogólna wartość warsztatów umiejętności społecznych, w tym spotkań z doradcą zawodowym oraz z psychologiem wyniosła 10PLN.

W ramach projektu 17 osobom zakupiono elegancką odzież, stosowną do rozmowy rekrutacyjnej z przyszłym pracodawcą. W Salonie Sukien Ślubnych i Wieczorowych ROSSALINE z siedzibą w Bodzentynie oraz w Domu Handlowym „STYL JEANS” każdy z uczestników mógł samodzielnie dokonać wyboru odzieży, w jakiej zaprezentuje się na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę. Koszt zakupów zamknął się w kwocie 2PLN.

Działania prowadzone w ramach projektu „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, dążące m.in. do zwiększenia samodzielności 17 osób korzystających z pomocy MGOPS w Bodzentynie, zwiększenia ich aktywności zawodowej a także zniesienia apatii społecznej, zakończyły się 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z umową ramową o dofinansowanie projektu systemowego Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył kolejny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu na rok 2010 do udziału w którym serdecznie zapraszamy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego