Działalność KIS - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Działalność KIS

POKL > KIS
 

Od dnia 1 lipca 2015r.  Klub Integracji Społecznej zakończył działalność.

Klub Integracji Społecznej w Bodzentynie „Aktywni zawodowo i społecznie”


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie we współpracy z Consultor Sp. z o.o oraz Dariuszem Majkowskim Centrum Kształcenia Dorosłych „LIBER” realizuje projekt pod nazwą Klub Integracji Społecznej „Aktywni zawodowo i społecznie” Cały projekt wpisany jest w ramy Poddziałania 7,2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obszar wymienionego projektu obejmuje powiat kielecki z takimi gminami jak: Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Mniów, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, oraz powiat konecki: Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków, Stąporków. Powyższe gminy mają wysoki poziom bezrobocia i dlatego powstał opisywany projekt, który ma  niwelować skutki ubożenia społecznego oraz aktywizować  społecznie i zawodowo. Projekt otwiera mieszkańcom  tych gmin drogę do bezpłatnych szkoleń z zakresu sprzedawca, robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna z elementami cateringu. Szkolenia skierowane są głównie do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz długotrwale bezrobotnych. Sam projekt  jest bardzo atrakcyjny, obejmujący poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne, szkolenia zawodowe Warto nadmienić, że pokrywane są koszty dojazdu, jest stypendium szkoleniowe za każdą godzinę zajęć, a co najważniejsze cykl szkoleń kończy się płatnymi, czteromiesięcznymi stażami u pracodawcy dla najbardziej zmotywowanych osób.
Najważniejszą wiadomością dla mieszkańców gminy Bodzentyn jest  pojawienie się w naszym mieście zupełnie nowego podmiotu dotykającego ekonomii społecznej - Klubu Integracji Społecznej (KIS), jednego z niewielu w województwie. Bezpośrednią pieczę nad KIS sprawuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Klub obejmie swoim wsparciem mieszkańców Gminy Bodzentyn oraz uczestników projektu -osoby z powiatu kieleckiego i koneckiego.
Podstawowym celem działalności Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie usług, mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, wielodzietność, zdarzenie losowe, uzależnienia, bezradność sprawach opiekuńczo-wychowawczych itd. Osoby bezrobotne będą mogły bezpłatnie uzyskać tu niezbędne informacje dotyczące pozyskania pracy, zgłosić swój udział w konsultacjach i szkoleniach, a także w rozmaitych zajęciach motywacyjnych i integracyjnych.
KIS kieruje ponadto szeroką ofertę dla całej naszej lokalnej społeczności. Wszyscy chętni mają możliwość nauki podstaw obsługi komputera,  mogą nauczyć się  poruszania  po Internecie, pisania pism w programach komputerowych. Laptopy z dostępem do Internetu będą też świetnym narzędziem do poszukiwania ofert pracy.
Klub wyposażony jest także w bogatą biblioteczkę z pozycjami książkowymi dotyczącymi rynku pracy ( jak się odnaleźć, jak skutecznie szukać i zaprezentować się przyszłemu pracodawcy), autoprezentacji ( jak kontrolować sposób w jaki widzą nas inni). Dodatkowo do dyspozycji są zaprenumerowane gazety zawierające między innymi ogłoszenia pracy.  
Całość kwoty finansującej działalność Klubu Integracji Społecznej pochodzi z projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni zawodowo i społecznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Klub Integracji Społecznej w Bodzentynie otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8
:00 - 16:00;
siedziba: Bodzentyn ul. Langiewicza 13

Szczegółowe informacje znajdują się:
-  na stronie internetowej projektu www.kisaktywni.consultor.pl
-  pod nr. telefonu:  509 612 302 – biuro projektu w Kielcach;
   41 31 15 541 – MGOPS w Bodzentynie;
   


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego