Kontakt - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kontakt


MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ


ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
tel/fax 41 31 15 541
e-mail: mgops@bodzentyn.ugm.pl

Punkt Konsultacyjny dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie


Bodzentyn, ul. Wolności 6
tel. kontaktowy 41 31 15 541

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Bodzentynie


Bodzentyn, ul. Wolności 6
tel. kontaktowy 41 31 15 541

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego