Informacje - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

Świetlice Ś-S
Gmina Bodzentyn realizuje projekt pt. „Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn”.
W ramach projektu na terenie gminy powstało cztery świetlice:
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna w Bodzentynie, Rynek Górny 11 ;
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna w Leśnej-Starej Wsi nr 1;
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna w Świętej Katarzynie, ul. Kielecka 45 ;
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna we Wzdole Rządowym , Stara Wieś 28 ;
Dzięki takim instytucjom dzieci i młodzież oraz dorośli w pełni wykorzystają wolny czas, rozwiną swoje zainteresowania, zdobędą wiedzę na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz dowiedzą się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
Oferta świetlic skierowana jest do grupy :
- dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia oraz członkowie rodzin dzieci i otoczenia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- uczniów szkół podstawowych, mający problem z nauką lub wywodzący się z rodzin dysfunkcyjnych, wymagający opieki i wychowania poza rodziną,
- osób wyrażających wolę uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu zajęciach,
- osób wykazujących zainteresowanie w zakresie udziału w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.
Placówki, które powstaną, będą czynne przez 5godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Maksymalna liczb uczniów objętych wsparciem w świetlicach – 56 dzieci.
W każdej placówce zatrudniony jest 1 wychowawca. Pracę wychowawców wspomagają wolontariusze. Wychowawca pracuje z grupą dzieci oraz indywidualnie z każdym dzieckiem.
Zajęcia z wychowawcą obejmują m.in.: systematyczną pomoc w nauce, nadrabianie zaległości edukacyjnych ,odrabianie prac domowych, gry i zabawy (ruchowe, sportowe, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, interakcyjne, itp).
Zajęcia w sferze edukacyjnej, rozwojowej, terapeutycznej: język angielski, matematyka, edukacja społeczna i obywatelska, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychoterapeutą i socjoterapeutą .
Zajęcia w grupach zainteresowań: warsztaty taneczne, warsztaty wokalne, warsztaty dziennikarskie, warsztaty sportowe.
Oferta świetlic zawiera również działania jednorazowe tj. wycieczki, rajdy .imprezy okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Choinka, itp.) oraz akcje na rzecz społeczności lokalnej (sprzątanie świata, pomaganie osobą starszym i niepełnosprawnym ). Dzieci korzystają ze świetlic często zaraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych, więc zapewniony im będzie posiłek.
Dla rodziców: indywidualne i grupowe zajęcia z psychoterapeutą i socjoterapeutą oraz dwudniowe warsztaty wyjazdowe.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego