Cel działania - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cel działania

Działalność

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Celem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu swych trudnych sytuacji życiowych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego