Aktywna integracja - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > 2014

Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie od stycznia 2014 r. realizuje projekt systemowy pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do udziału w którym serdecznie zapraszamy  osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, korzystające z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe pozostających bez zatrudnienia 14 osób z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn. Projekt skierowany jest do osób chcących m.in. podwyższyć bądź zmienić własne kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, zwiększyć motywację do poszukiwania zatrudnienia.

W ramach projektu „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” zorganizowane zostanie wsparcie z zakresu:

  • indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym, prowadzących do wypracowania Indywidualnych Planów Działania oraz umożliwiających odpowiedni dobór szkoleń zawodowych do własnych zainteresowań i predyspozycji;

  • indywidualnych konsultacji psychologicznych mających na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy dzięki identyfikacji mocnych i słabych stron;

  • organizacji warsztatów umiejętności społecznych, skupionych na rozwoju umiejętności miękkich: asertywności, autoprezentacji itp.;

  • realizacji szkoleń zawodowych, podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, dobranych zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników/uczestniczek projektu.


Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć, poczęstunek lub catering w trakcie szkoleń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, tel. 41 311 55 41. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego